iQ-Wall

iQ-Wall je označení pro „integrated“ Quality Wall. Produkt je výhradně registrovaný společností SULCO Automotive Group, s.r.o.

  • Integrovaný systém výstupní/ vstupní kontroly do procesů oddělení kvality.
  • Výhodou je cenová úspora, jelikož je třídící činnost prováděna po zavedení výhradně z personálních zdrojů společnosti, nikoliv externí firmou.
  • Předpokladem je dlouhodobá a pravidelná vizuální / mechanická kontrola v řádech měsíců, nikoliv jednorázové krátkodobé třídění.
  • Váš personál bude zaškolen našimi profesionálními trenéry z oblasti kvality včetně jejich certifikování: iQ-Wall Training.
  • Pravidelné auditování, systematické vedení personálu pro iQ-Wall.
  • Poskytnutí materiálů včetně databáze pro iQ-Wall (vytížení personálu, vyhodnocení, vývoj kontrol, proces neustálého zlepšování).